Wat & hoe?
Rots & Water maakt gebruik van een psycho-fysieke didactiek.
Thema’s worden behandeld door middel van fysieke oefeningen en rollenspel.
M.b.v. kringgesprekken maken we de verbinding tussen het doen/weten en ervaren/voelen.

Bij deze training in kleine groepjes (3-6 kinderen) gaan we werken aan:
* Lichaamsbewustzijn; wat kan ik allemaal met mijn lichaam?
* Zelfbewustzijn; hoe reageer ik in verschillende situaties?
* Emotioneel bewustzijn; hoe voel ik mij in verschillende situaties?

Uitgangspunt van het Rots & Water programma is om ieder kind in zijn/haar kracht te zetten
en die sociale vaardigheden aan te leren die het kind nodig heeft om zich binnen zijn omgeving veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien.

De volgende thema's staan in de lessen centraal. 
Daarnaast kijk ik per les wat er naar voren komt en waaraan behoefte is. 

Les 1: Sterk staan & Zelfverdedigingshoudingen
Les 2: Rots-houding & Water-houding
Les 3: Ademkracht & Lichaamstaal
Les 4: Grenzen aangeven met woorden en met je lichaam
Les 5: Rots & Water in jouw leven